Breaking News
recent

Madarangi Kannada Movie Rating


Madarangi Kannada Movie Rating / Review

Cast: Krishna, Sushma Raj, Naksha Shetty, Avinash, Vinaya Prakash, Sharath Lohithahswa, Suchendra Prasad, Karisubbu, Sadhu Kokila, BB Ashok Kumar, ‘Kuri’ Prathap, Hanumanthe Gowda
Direction: Mallikarjuna Muthalageri

Plus:
Good Direction
Music (Especially Darling Darling Song) 

NEWKANNADA.COM RATING: 3/5
Fresh Kannada

Fresh Kannada

No comments:

Post a Comment

Google+ Followers

Powered by Blogger.